Søg:
360 000

Vandforsyning

Branchen omfatter alle aktiviteter i forbindelse med indvinding, rensning og distribution af vand til erhvervs- og husholdningsbrug. Denne branche har branchekoden 360000, og ligger under branchegrupperingen vandforsyning og renovation.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Vandforsyning
 • Branchekode 360000
 • Branchegruppering 19 Vandforsyning og renovation
 • Branchegruppering 127 Vandforsyning
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter alle aktiviteter i forbindelse med indvinding, rensning og distribution af vand til erhvervs- og husholdningsbrug.
 • Omfatter Indvinding af vand fra floder, søer, brønde mv. , Indvinding af regnvand , Oprensning af vand til vandforsyningsformål , Distribution af vand gennem vandledninger, ved hjælp af lastbiler eller andre midler , Drift af vandingskanaler
 • Omfatter ikke Drift af kunstvandingsudstyr til landbrugsformål, jf. 01.61.00 , Rensning af spildevand med henblik på at forhindre forurening, jf. 37.00.00 , Transport (over lange afstande) af vand via rørledninger, jf. 49.50.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  2,173 Virksomheder i branchen
 • money
  5,913 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  11 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  538,915 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  1,359 Beskæftigede i branchen
 • group
  848 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 255 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 1,104 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Vandforsyning er den eneste branche under grupperingen Vandforsyning. Derfor viser vi ingen lignende brancher.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

véwater ApS 30-06-2021
Stenstrup By Vandværk I/S 01-03-2021
Dagsvad vandværk I/S 01-03-2021
Toppenhøje Vandværk I/S 07-02-2021
Vindblæs vandværk a.m.b.a. 01-01-2021
Låsby vandværk A.M.B.A. 01-01-2021
Knudby Vandværk amba 01-01-2021
Slyngborg vandværk amba 01-01-2021
Rømershøj Vandværk I/S 30-12-2020
Vand-Værket ApS 09-11-2020