Søg:
813 000

Landskabspleje

Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet. Denne branche har branchekoden 813000, og ligger under branchegrupperingen rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Landskabspleje
 • Branchekode 813000
 • Branchegruppering 19 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
 • Branchegruppering 127 Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter en bred vifte af plantning, pleje og vedligeholdelse af parker og haver, herunder genbeplantning. Beplantning og landskabsarkitektarbejde er også omfattet.
 • Omfatter Plantning, pleje og vedligeholdelse af: , Parker og haver til: , Private og offentlige boliger , Offentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, hospitaler, administrative bygninger, kirker mv.) , Kommunale anlæg (parker, grønne områder, kirkegårde mv.) , Industri, og forretningsbygninger , Beplantninger til: , Bygninger (taghaver, facadebeplantninger, indendørs haver) , Hovedveje, veje, jernbane, og sporvognslinjer, vandveje, havne mv. , Sportspladser, legepladser og andre arealer til rekreative formål (græsplæner til solbadning, golfbaner mv.) , Stillestående og løbende vand (bassiner, lejlighedsvise vådområder, damme, svømmebassiner, grøfter, vandløb, spildevandsanlæg) , Genplantning af træer, dyrkning af træer og udførelse af trækirurgi for planter uden for landbruget , Beplantning og landskabsarkitektarbejder til beskyttelse mod støj, vind, erosion, synlighed og blænding , Andre landskabsarkitektarbejder på arealer, der ikke er landbrugs, og skovbrugsarealer: naturgenopretning, genopdyrkning, isoleringsområder, jordforbedring, områder og reservoirer for oversvømmelseskontrol mv.
 • Omfatter ikke Erhvervsmæssig produktion og beplantning til erhvervsmæssig produktion af planter, træer, jf. hovedgruppe 01, 02 , Pasning af landbrugsjord for at holde den i god landbrugsmæssig og økologisk stand, jf. 01.61.00 , Træplanteskoler og forstplanteskoler, jf. 01.30.00, 02.10.00 , Anlægsvirksomhed med landskabsplejeformål, jf. hovedafdeling F , Landskabsarkitekturvirksomhed, jf. 71.11.00
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  3.767 Virksomheder i branchen
 • money
  5.596 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  35 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  429.528 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  6.794 Beskæftigede i branchen
 • group
  4.477 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 1.076 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 5.718 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Skorstensfejning
Kombinerede serviceydelser
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
Andre rengøringsydelser
Almindelig rengøring i bygninger
Vinduespolering

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

new_releases

Nyeste virksomheder (stiftelse)

Welle's Multiservice 15-08-2020
Ypnasted Fælled ApS 14-08-2020
DM-Multiservice 11-08-2020
BSB Multiservice 10-08-2020
Den glade hæk 10-08-2020
AT Haveservice 06-08-2020
Kenneths Haveservice 03-08-2020
Pædagogisk Praktisk Permakultur 03-08-2020
AC Gardens v/Anders Clausen 01-08-2020
Dales Haveservice 01-08-2020
stars

Største virksomheder (antal ansatte)

OKNYGAARD A/S 500 - 999
FORSTAS A/S 200 - 499
BUUS ANLÆGSGARTNER A/S 100 - 199
Nordsjællands Park og Vej I/S 100 - 199
GRØN VÆKST A/S 100 - 199
LANDSKABSENTREPRENØR SVEN BECH A/S 50 - 99
MALMOS A/S 50 - 99
F. J. POULSEN A/S 50 - 99
VÆKST & MILJØ A/S 50 - 99
ANLÆGSGARTNER GOTTLIEB A/S 50 - 99