Søg:
889 910

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer. Denne branche har branchekoden 889910, og ligger under branchegrupperingen sundhed og socialvæsen .

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
 • Branchekode 889910
 • Branchegruppering 19 Sundhed og socialvæsen
 • Branchegruppering 127 Daginstitutioner og dagcentre mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer.
 • Omfatter Landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller med sygdomsbekæmpende eller socialt formål , Disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed (herunder lotteri), udgivelse af medlemsblade o.l. , Legater og fonde, hvis virksomhed har velgørende eller socialt sigte
 • Omfatter ikke Foreningens drift af institutioner med sygdomsbekæmpende, sociale eller forskningsmæssige formål. Disse brancheklassificeres i henhold til deres specifikke aktivitet , Fonde med andre formål, jf. 64.30
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  7,723 Virksomheder i branchen
 • money
  918 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  67 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  537,510 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  8,324 Beskæftigede i branchen
 • group
  7,118 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 5,493 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 2,831 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Aldersintegrerede institutioner
Skolefritidsordninger og fritidshjem
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
Fritids- og ungdomsklubber
Revalideringsinstitutioner
Dagplejemødre
Vuggestuer
Børnehaver
Hjemmehjælp
Dagcentre mv.
Flygtninge- og asylcentre

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Daginstitutioner og dagcentre mv. ", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.