Søg:
889 910

Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer. Denne branche har branchekoden 889910, og ligger under branchegrupperingen sundhed og socialvæsen .

store_mall_directory

Brancheinformation

 • Branche Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
 • Branchekode 889910
 • Branchegruppering 19 Sundhed og socialvæsen
 • Branchegruppering 127 Daginstitutioner og dagcentre mv.
 • Branchebeskrivelse Branchen omfatter fonde, legater og foreninger for ældre, syge og handicappede med et sygdomsbekæmpende eller socialt formål, fx Kræftens Bekæmpelse, Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, adoptionsorganisationer samt mødrehjælps- og ældreorganisationer.
 • Omfatter Landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller med sygdomsbekæmpende eller socialt formål , Disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed (herunder lotteri), udgivelse af medlemsblade o.l. , Legater og fonde, hvis virksomhed har velgørende eller socialt sigte
 • Omfatter ikke Foreningens drift af institutioner med sygdomsbekæmpende, sociale eller forskningsmæssige formål. Disse brancheklassificeres i henhold til deres specifikke aktivitet , Fonde med andre formål, jf. 64.30
history

Nøgletal for branchen

 • location_city
  7.949 Virksomheder i branchen
 • money
  1.338 mio. DKK Salg i branchen
 • local_shipping
  73 mio. DKK Eksport i branchen
 • account_balance_wallet
  515.151 DKK Gns. lønsum pr. fuldtidsbeskæftiget
 • people_outline
  7.975 Beskæftigede i branchen
 • group
  6.864 Fuldtidsbeskæftigede i branchen
 • 5.284 Beskæftigede kvinder i branchen
 • 2.691 Beskæftigede mænd i branchen
bar_chart

Nye og ophørte virksomheder pr. år

question_answer

Lignende brancher

Fritids- og ungdomsklubber
Revalideringsinstitutioner
Skolefritidsordninger og fritidshjem
Aldersintegrerede institutioner
Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
Vuggestuer
Hjemmehjælp
Flygtninge- og asylcentre
Børnehaver
Dagplejemødre
Dagcentre mv.

Disse lignende brancher ligger alle under branchegrupperingen "Daginstitutioner og dagcentre mv. ", som er én af 127 grupperinger af alle brancher i Danmark.

stars

Største virksomheder (antal ansatte)

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 1000+
KRÆFTENS BEKÆMPELSE 500 - 999
OK-FONDEN 500 - 999
Røde Kors 500 - 999
HJERTEFORENINGEN 200 - 499
DANSK BLINDESAMFUND 200 - 499
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 200 - 499
Industriens Kompetence- udviklingsfond 200 - 499
Red Barnet 200 - 499
Sex & Samfund 100 - 199