Søg:

31. januar, 2020

BREXIT: Mulighed eller trussel for danske SMV’er?

Storbritannien er de danske små og mellemstore virksomheders fjerdestørste eksportmarked. I 2018 omsatte de for over 11 milliarder kroner i England, Wales, Skotland og Nordirland, hvilket er en mindre tilbagegang fra året før. Selvom det måske er nærliggende at tro, er det ikke nødvendigvis et udtryk for det BREXIT-kaos, Storbritannien er indhyllet i. SMV-eksporten er nemlig præget af usædvanlige store udsving mellem størrelseskategorierne, SMV og store virksomheder, hvilket indikerer, at nogle satser og vinder, mens andre taber og forsvinder.

Da eStatistik for godt et år siden udgav landeanalysen af de små og mellemstores (SMV’er) eksport til Storbritannien, fik den titlen ”Mens vi venter på BREXIT: SMV’erne i Region Midtjylland eksporterer mest til Storbritannien”. Her skrev vi, at der netop i disse timer og dage i december 2018 pågik intense forhandlinger i Downing Street, det britiske underhus og Bruxelles. Forhandlingslederen var premierminister Theresa May, og desperationen var til at få øje på. Enderne så ikke ud til at ville mødes inden den fastsatte deadline d. 29. marts 2019, hvor Storbritannien skulle udtræde af EU.

 

Godt et år er gået, og ventetiden er forbi. Efter en lang og snoet vej med knudrede forhandlinger, opstemte debatter, udskiftning i Downing Street og sågar et parlamentsvalg, er Storbritannien endelig nået frem til BREXIT. Premierministeren hedder ikke længere Theresa men Boris, og hvad der tilsyneladende var en gordisk knude, viste sig alligevel at kunne løsnes. Nu tager Storbritannien så fat på næste skridt i løsrivelsen fra EU, hvilket muligvis også bliver en lang og snoet vej, når samhandel, grænsepolitik og andet skal forhandles på plads og effektueres indenfor de næste elleve måneder, som er den i første omgang fastsatte overgangsperiode. Det britiske marked ændrer sig med andre ord markant, og fra SMV’ernes perspektiv bliver det uhyre interessant, hvorvidt der åbner sig nye døre. Samt selvfølgelig at følge hvilke døre, der smækkes i.

 

Det er det helt store spørgsmål, som de kommende år vil give os svaret på. Indtil da er det selvsagt interessant at kigge på, hvilken betydning den hidtidige BREXIT-limbo har haft for rygraden i dansk erhvervslivs, SMV’ernes, eksport til Storbritannien, der traditionelt har været blandt de fem største eksportmarkeder for netop danske SMV’er?

 

SMV-eksport til Storbritannien 2018

Samlet antal eksportører: 2.377

Samlet eksportværdi: 11.027 millioner kroner

SMV-andel af samlet eksport: 25,6% (alle lande 29,3%)

Storbritannien er det fjerde største eksportmarked for danske SMV’er

 

SMV-eksportstatistikken er udviklet af eStatistik i samarbejde med The Trade Council og Danmarks Statistik. Forrige års artikel tog udgangspunkt i eksporttallene fra 2017 og udviklingen fra 2016. Nu foreligger de absolut nyeste tal for SMV-eksporten, nemlig tallene for 2018. Tallene for 2019 er desværre ikke tilgængelige endnu. Vi lægger ud med at se på den samlede SMV-eksport til Storbritannien. I 2018 eksporterede de danske SMV’er for 11 milliarder kroner til England, Wales, Skotland og Nordirland. Det er 321 millioner kroner mindre end i 2017, svarende til et fald på 2,8 procent. Faldet fra 2017 til 2018 er det største fald i absolutte tal blandt alle SMV-eksportmarkederne.

 

SMV-eksportomsætningen er dermed faldet siden 2015, hvor den toppede 11.747 millioner kroner. Samlet set er de danske SMV’ers eksportomsætning i Storbritannien faldet med 6 procent siden 2015, hvilket i kroner og øre udgør sig om 721 millioner kroner. Det er også i denne periode, at briterne stemte ja til BREXIT, hvilket har medført usikkerhed omkring varehandel, toldgrænser og meget andet. En usikkerhed, der også har sendt det engelske pund ud på en rutsjebanetur, hvilket naturligvis afspejler sig i, hvad de danske eksportører kan få for deres varer. Men hvorvidt dette fald skyldes den uvisse fremtid i forbindelse med BREXIT, er dog mere tvivlsomt. Der er nemlig flere faktorer, som kan spille ind, og generelt må det siges, at SMV-eksporten er udsat for store udsving. Sagt med andre ord, SMV-eksporten er ekstrem volatil. Kigger man på eksportens varegruppesammensætning, som vi vender tilbage til, vil man se store udsving fra år til år.

 

Forklaring hertil skal blandt andet findes i, at der er en gruppe af virksomheder, som balancerer på grænsen mellem at være en SMV, der er defineret ved at have maksimalt 250 ansatte og en omsætning maksimalt 375 millioner kroner, og en stor virksomhed med flere end 250 ansatte og/eller en omsætning på mere end 375 millioner kroner.

 

Selvom SMV-eksportomsætningen er faldet de sidste tre år, ligger den stadig på et højere niveau end, tilfældet var i 2009. Udviklingen kan ses i Figur 1.

 

Figur 1. SMV-eksportomsætning til Storbritannien, millioner kroner, 2009-2018

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

De små og mellemstore virksomheders varesalg til udlandet satte rekord i 2018 med en samlet eksportomsætning på 194,7 milliarder kroner. SMV-eksporten til Storbritannien udgjorde dermed 5,7 procent af den samlede SMV-eksport, hvilket gør Storbritannien til det fjerdestørste eksportmarked for danske SMV’er kun overgået af Tyskland, Sverige og Norge. SMV-eksporten udgør i 2018 en fjerdedel af den samlede danske eksport til Storbritannien, helt nøjagtigt 25,6 procent. Generelt udgør SMV-eksporten 29,3 procent af den samlede danske eksport i 2018. Med andre ord er eksporten til Storbritannien i højere grad domineret af de store virksomheder.

 

Storbritannien er derfor et meget vigtigt eksportmarked for danske virksomheder, store som små. Det afspejler sig også i, at der er mange SMV’er, som eksporterer til Storbritannien. I 2018 var 2.377 danske SMV’er med eksportaktivitet til Storbritannien, hvilket er 65 færre end i 2017. Det er et fald svarende til 2,6 procent.

 

Fra 2009 til 2013 var antallet af danske aktører fra SMV-segmentet på det britiske marked svagt faldende. Herefter steg antallet af SMV’er med eksportaktivitet i Storbritannien frem til 2017, inden antallet som nævnt er faldet lidt igen i 2018. Overordnet set er der knap 8 procent flere danske SMV’er på det britiske marked i 2018 end, der var i 2009.

 

Figur 2 viser udviklingen i antal SMV’er med eksport til Storbritannien.

 

Figur 2. Antal danske SMV’er med eksportaktivitet i Storbritannien, 2009-2018

Kilde: The Trade Council SMV-database, beregninger foretaget af eStatistik

 

SMV’erne sælger til jern- og maskinindustrien samt livstilsprodukter

Som lovet vender vi tilbage til SMV-eksportens varegruppesammensætning. I Tabel 1 nedenfor ses hvilke varegrupper, der omsatte for mest i Storbritannien i 2018. Suverænt største varegruppe er ’Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.’. Med en omsætning på over 1,1 milliarder kroner i 2018, tegnede den sig for 10 procent af hele SMV-eksportomsætningen.

 

Generelt fylder metalvarer samt maskiner og tilbehør til brug i industrien en stor del af SMV’ernes salg i Storbritannien. Men også livstilsprodukter som tøj og beklædning, møbler samt diverse forarbejdede varer udgør en stor del af SMV’ernes eksportomsætning. Fisk og drikkevarer er som de eneste fødevarerelaterede varegrupper i Top15, hvilket står i kontrast til den generelle opfattelse af dansk eksport til Storbritannien som værende domineret af de tre B’er: Beer, butter and bacon. Disse varegrupper dominerer til gengæld sammen med de traditionelle danske styrkepositioner indenfor medicinalindustri og vindmøller, når vi ser på eksporten fra de store virksomheder til Storbritannien.

 

71 procent af SMV-eksportomsætningen findes i de femten største varegrupper. For de store virksomheder er andelen mere koncentreret, nemlig 81 procent.

 

Tabel 1. Top15 over største varegrupper, SMV-eksport og store virksomheder, Storbritannien, 2018

 

Varegrupper, SMV'er

i mio. kr.

Varegrupper, store virksomheder

i mio. kr.

1

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

1.126

Medicinske og pharmaceutiske produkter

3.329

2

Beklædningsgenstande og -tilbehør

781

Kraftmaskiner og motorer

3.322

3

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

773

Kød og kødvarer

3.274

4

Metalvarer, i.a.n.

730

Metalvarer, i.a.n.

3.021

5

Specialmaskiner til forskellige industrier

641

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

2.602

6

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

535

Diverse næringsmidler i.a.n.

2.206

7

Møbler

479

Mejeriprodukter og fugleæg

1.674

8

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

452

Rå mineralolier og produkter deraf

1.615

9

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

418

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

1.440

10

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

411

Beklædningsgenstande og -tilbehør

1.019

11

Køretøjer

351

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

728

12

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n.

338

Møbler

690

13

Kontormaskiner; autom.databehandlingsudstyr

307

App. Til telekomm., lydoptagelse og -gengivelse

459

14

Plast, bearbejdet

273

Køretøjer

202

15

Drikkevarer

258

Organiske kemikalier

418

 

Top15 i alt

7.873

Top15

26.000

 

Øvrige varer

3.154

Øvrige varer

6.114

 

Samlet vareeksport

11.027

Samlet vareeksport

32.114

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME5, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik

 

Det er selvfølgelig også interessant at se på varegruppernes udvikling, og her kommer den førnævnte volatilitet i SMV-eksporten ind i billedet igen. Det forholder sig nemlig sådan, at sammenholder man væksten på varegrupper fra 2017 til 2018 for henholdsvis SMV’erne og de store virksomheder, ses det tydeligt, at et stort fald i eksportomsætning i en given varegruppe hos SMV’erne, ofte resulterer i en nogenlunde tilsvarende eller større vækst i samme varegruppe hos de store virksomheder.

 

Og det er en vigtig pointe. For nok er Storbritannien det SMV-marked, hvor der var det største fald i omsætning fra 2017 til 2018 i absolutte, som nævnt tidligere faldt omsætningen med 321 millioner, hvorfor det på mange måder ville være oplagt at koble det sammen med usikkerheden om BREXIT, men det er mere kompliceret end som så.

 

Dette kan ses i Tabel 2 herunder. Her ses det for eksempel, at SMV’ernes omsætning i varegruppen ’Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf’ er faldet med 176 millioner kroner fra 2017 til 2018, mens omsætningen i samme varegruppe hos de store virksomheder er steget 218 millioner kroner. En nærliggende konklusion er derfor, at nogle virksomheder er vokset ud af SMV-klassen i perioden.

 

Det samme gør sig gældende for varegruppen ’Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør’, hvor der var et fald i SMV-eksportomsætning på 86 millioner kroner fra 2017 til 2018 og en stigning i omsætningen hos de store virksomheder på over 1,2 milliarder kroner. Også varegruppen ’Køretøjer’, der udtrykker underleverancer til bilindustrien, har haft et fald i SMV-omsætning efterfulgt af en stigning hos de store virksomheder.

 

Tabel 2. Vækst i omsætning, fordelt på varegrupper og virksomhedsstørrelse, 2017-2018

 

SMV

Store

Varegrupper

i mio. kr.

i pct.

i mio. kr.

i pct.

Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n.

27

2%

164

13%

Beklædningsgenstande og -tilbehør

88

13%

37

4%

Diverse forarbejdede varer, i.a.n.

27

4%

-70

-15%

Metalvarer, i.a.n.

0

0%

51

2%

Specialmaskiner til forskellige industrier

75

13%

-76

-16%

Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf

-176

-25%

218

43%

Møbler

22

5%

14

2%

Elektriske maskiner og apparater i.a.n.; tilbehør

-86

-16%

1.208

87%

Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer

-110

-21%

28

14%

Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n.

58

16%

-89

-19%

Køretøjer

-150

-30%

306

152%

Varer af ikke-metalliske mineraler i.a.n.

23

7%

-570

-85%

Kontormaskiner; autom. databehandlingsudstyr

-0

0%

-70

-19%

Plast, bearbejdet

26

11%

-24

-20%

Drikkevarer

85

49%

14

4%

Kilde: The Trade Council SMV-database, TCSME5, TCSME6. Beregninger foretaget af eStatistik

 

August blandt de tre bedste konkursmåneder i elleve år

04. september, 2020

August blandt de tre bedste konkursmåneder i elleve år

Juli bød på flere konkurser og tabte job end juni

06. august, 2020

Juli bød på flere konkurser og tabte job end juni

Færre konkurser i juni

01. juli, 2020

Færre konkurser i juni

Maj: Hjælpepakkerne ser ud til at virke

30. maj, 2020

Maj: Hjælpepakkerne ser ud til at virke

April: Tredje største jobtab ved konkurser – trods mørketal

07. maj, 2020

April: Tredje største jobtab ved konkurser – trods mørketal