Til forsiden
eDatabank Referencer Presse Job Adresse & kontaktoplysninger Om eStatistik
eStatistik
Vi udvikler og formidler erhvervsstatistik inden for en række områder.
Kommunestatistik
Branchestatistik
Globalisering
Iværksættere
Vækstvirksomheder
Konkursstatistik
Kompetenceklynger
Videnerhverv
It-erhvervene
Cleantech
Oplevelsesøkonomi
Venturekapital
Generationsskifte
eStatistik i medierne
Nyhedsarkiv
eDatabank
9. februar 2012
15 procent færre konkurser og tabte job i 2011
 
Antallet af konkurser er fortsat på et rekordhøjt niveau, men i forhold til et historisk hårdt 2010 er antallet af konkursramte virksomheder tilbage på et lavere niveau end i 2009. Der er fortsat flest konkurser i Hovedstadsregionen, mens det tabte antal fuldtidsstillinger fordeler sig mere jævnt udover regionerne. Det viser en specialkørsel fra Danmarks Statistik – udført af eStatistik i samarbejde med FSR – danske revisorer.

Årene 2009-2011 har været præget af et historisk højt konkurs-niveau, hvor antallet af konkurser foreløbigt toppede i 2010. I 2011 faldt antallet af konkurser tilbage til et lidt lavere niveau end i 2009, men der er dog fortsat væsentligt flere konkurser, end før krisen satte ind.

Figur 1. Udviklingen i antal konkurser, 1979-2011

Kilde: Danmarks Statistik. Beregninger baseret på konkursstatistikken KONK9. Bemærk at der sker databrud fra 2008 til 2009, hvilket dog burde betyde, at konkurstallene for 2009 og 2010 er svagt undervurderede.

- Selvom antallet af konkurser er faldende, er niveauet – historisk set – fortsat meget højt. Tidligere kriser har også kostet virksomheder, men ikke i nær samme omfang, som vi har set i perioden 2009-2011, siger Kent Nielsen, direktør i eStatistik.

FSR – danske revisorer fastslår også, at konkursudviklingen det seneste år skal ses i et bredere perspektiv:

- Et fald i antallet af konkurser på 15 procent på bare et år er markant. Udviklingen skal dog ses på baggrund af, at antallet af konkurser er fordoblet over de seneste fem år, siger erhvervspolitisk direktør i FSR - danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Opgjort på regionsniveau findes de største fald i Region Midtjylland og i Hovedstadsregionen, hvor antallet af konkurser er faldet henholdsvis 22 og 15 procent fra 2010 til 2011. I forhold til 2009 er det dog Region Nordjylland og Region Syddanmark, der har oplevet de største fald. Kun Region Sjælland ligger i 2011 på et højere niveau end i 2009.

Tabel 1. Antal og vækst i antal konkurser – opgjort på regioner, 2009-2011

Antal konkurser

Ændring

2009

2010

2011

2010-2011

2009-2011

 Hele landet

5710

6461

5468

-15 %

-4 %

 Region Hovedstaden

2395

2906

2281

-22 %

-5 %

 Region Sjælland

702

839

755

-10 %

8 %

 Region Syddanmark

1016

977

897

-8 %

-12 %

 Region Midtjylland

1138

1321

1121

-15 %

-1 %

 Region Nordjylland

459

418

414

-1 %

-10 %

Kilde: Danmarks Statistik Konkursstatistik.

Færre fuldtidsansatte ramt af konkurser i Hovedstadsregionen
Antallet af konkurser afspejler ikke fuldt ud de beskæftigelsesmæssige konsekvenser. 2009 er fortsat det år, hvor flest beskæftigede blev berørt af konkurserne. Fra 2009 til 2011 er det samlede antal berørte fuldtidsansatte faldet med 37 procent på landsplan. Det største fald findes i Region Nordjylland og Hovedstadsregionen med henholdsvis 45 og 44 procent.    

- Faldet i Region Nordjylland kan i høj grad tilskrives enkelte store virksomheder, der gik konkurs i 2009 som eksempelvis Bodilsen A/S. Det var dog en generel tendens for 2009, der var præget af flere større konkurser, forklarer Kent Nielsen. 

Med undtagelse af Region Nordjylland falder antal berørte fuldtidsansatte i alle regioner både fra 2009-2010 og fra 2010-2011. Det største fald i antal berørte årsværk fra 2010-2011 findes i Hovedstadsregionen, hvor jobtabet er reduceret med en femtedel. Herefter følger Region Syddanmark med 18 procent færre fuldtidsansatte i de konkursramte virksomheder end året før. 

Tabel 2. Antal og vækst i antal berørte fuldtidsansatte* (årsværk) i konkursramte virksomheder - opgjort på regionsniveau, 2009-2011

Antal beskæftigede

Ændring

2009

2010

2011

2010-2011

2009-2011

 Hele landet

27419

20527

17383

-15 %

-37 %

 Region Hovedstaden

8262

5711

4589

-20 %

-44 %

 Region Sjælland

3767

3083

2675

-13 %

-29 %

 Region Syddanmark

5777

4997

4116

-18 %

-29 %

 Region Midtjylland

6278

4909

4163

-15 %

-34 %

 Region Nordjylland

3336

1827

1839

1 %

-45 %

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik udført af FSR - danske revisorer/eStatistik.
* Antal fuldtidsansatte er beregnet som det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger i de konkursramte virksomheder året før konkursen. For 2009 er anvendt ATP-beskæftigelse, mens der for 2010-2011 anvendes eIndkomst-data.

Fortsat flest konkurser i København, men færre ansatte er berørt
Den regionale udvikling i den samlede andel af konkurser og tab af fuldtidsstillinger i perioden viser, at tendensen fortsat er, at det er Hovedstadsregionen, der har den klart største andel af konkurserne. Her er andelen af konkurser nogenlunde konstant på mellem 42 og 45 procent gennem perioden, mens andelen af berørte ansatte er faldet med fire procentpoint fra 30 til 26 procent fra 2009 til 2011. Til trods for de mange konkurser i Hovedstadsregionen er andelen af berørte beskæftigede i 2011 kun marginalt højere end i Region Syddanmark og Region Midtjylland, der hver især tegner sig for 24 procent af det samlede jobtab.

Tabel 3. Udvikling i andel af konkurser og berørte fuldtidsansatte (årsværk) i konkursramte virksomheder - opgjort på regionsniveau, 2009-2011

2009

2010

2011

Konkurser

Årsværk

Konkurser

Årsværk

Konkurser

Årsværk

 Region Hovedstaden

42 %

30 %

45 %

28 %

42 %

26 %

 Region Sjælland

12 %

14 %

13 %

15 %

14 %

15 %

 Region Syddanmark

18 %

21 %

15 %

24 %

16 %

24 %

 Region Midtjylland

20 %

23 %

20 %

24 %

20 %

24 %

 Region Nordjylland

8 %

12 %

7 %

9 %

8 %

11 %

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik udført af FSR - danske revisorer/eStatistik.

- Konkurstallene illustrerer, at mange små virksomheder – ofte uden økonomisk aktivitet og beskæftigelse året før konkursen – må dreje nøglen om i Hovedstadsregionen. I resten af landet er det i højere grad reelle virksomheder, der går konkurs, siger Kent Nielsen.

De gamle fylder mere
Det er virksomheder med mere end seks år på bagen, der efterhånden tegner sig for næsten halvdelen af alle konkurser og samtidig er andelen af de berørte fuldtidsansatte steget til 71 procent i 2011. Knap halvdelen af det samlede jobtab kan henføres til virksomheder, der er 10 år eller ældre.

- De nye konkurstal tegner et billede af, at relativt flere af de ældre virksomheder ikke kan holde dampen oppe længere og går konkurs. Det er en udvikling, der er kommet gradvist. Umiddelbart efter finanskrisen var det de yngste og mest sårbare virksomheder fra højkonjunkturens iværksætter-boom i 2006 og 2007, der gik konkurs. Dette billede ser dog ud til at have ændret sig, forklarer Kent Nielsen. 

- Det er en bekymrende tendens, at det er de ældre virksomheder, der går konkurs. De ældre virksomheder har typisk flere ansatte end yngre virksomheder, og fortsætter denne udvikling vil det betyde et markant tab af arbejdspladser, uddyber Tom Vile Jensen.

Tabel 4. Andel af konkurser og berørte fuldtidsansatte – opgjort efter virksomhedsalder, 2010-2011

2010

2011

Konkurser

Ansatte

Konkurser

Ansatte

 0-2 år

12 %

9 %

14 %

8 %

 3-5 år

44 %

27 %

38 %

21 %

 6-10 år

24 %

23 %

26 %

24 %

 > 10 år

20 %

42 %

22 %

47 %

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik udført af FSR - danske revisorer/eStatistik.

Læs også:
Antallet af konkurser falder i hele landet
Historisk mange konkurser i 2010: Farvel til 6461 virksomheder
Krisen koste 30.562 job i kriseramte virksomheder

Download pdf-udgave af '15 procent færre konkurser og tabte job i 2011'

Hvis du løbende vil have tilsendt erhvervsnyt fra eStatistik er du velkommen til at skrive en mail til kommunikationsansvarlig, Dennis Arnsbæk, på dar@estatistik.dk

Tilbage til nyhedsoversigten

eStatistik ApS Rolighedsvej 36B 8240 Risskov Betingelser Kontakt os +45 86 25 08 18